Schoolgids

 

Schoolgids

Deze gids is geschreven voor bestaande en nieuwe ouders en wordt eens per jaar aan alle leerlingen van De Gouden Kraal meegegeven. In de gids wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen, ook vindt je er praktische informatie over schooltijden, protocollen ed. Daarnaast lees je over het informatiebeleid, de ouderbijdrage en de visie van de school. Mocht je verbeterpunten van de schoolgids hebben, dan horen we dat graag.