gym en zwemles

gym en zwemles

Gymmen
Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De leerlingen volgen in de onderbouw het ‘’Huizer beweegdiploma’’ en hebben geen speciale gymkleding nodig. Zij gymmen in speelzaal van de school. De gymschoenen behoren zonder veters te zijn in verband met de effectieve lestijd. De schoenen blijven op school.

In de midden- en bovenbouw dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen (voor de onderbouw ook weer het liefst zonder veters) Vanuit hygiënisch oogpunt wordt er na de gym gedoucht dan wel gewassen, dus geef uw kind ook een handdoek mee. De leerlingen gaan altijd onder begeleiding van een leerkracht van- en naar de gym. De eerste groep die gymles heeft gaat rechtstreeks naar de gymzaal, de laatste groep gaat zelfstandig naar huis of wordt daar opgehaald. Gymles wordt gegeven in de gymzaal aan Damwand 1 in Huizen.

Gymrooster
MAANDAG
Groep 3-4  van 08.30 tot 09.15 uur
Groep 4-5, van 09.15 tot 10.00 uur
Groep 6-7, van 10.15 tot 11.00 uur
Groep 7-8, van 11.00 tot 11.45 uur

DONDERDAG oneven weken
Groep 7-8, van 13.45 tot 14.30 uur

DONDERDAG even weken
Groep 5,    van 13.00 tot 13.45 uur
Groep 6-7, van 13.45 tot 14.30 uur

Zwemmen
De leerlingen van groep 3 en 4 hebben  één keer per twee weken zwemles in zwembad De Meent. Voor het zwemmen worden zwemkleding en een handdoek in een rugzak meegenomen. De kinderen worden met een bus vervoerd. Het doel van de zwemlessen is het onderhouden en vergroten van de zwemvaardigheden.

VRIJDAGEN even weken
Groep 3/4 en 4 (van groep 4-5)
Van 11.00 tot 12.00 uur.