Logopedie

Logopedie

De Gouden Kraal werkt samen met Ebru Ogretmen, logopedist
Mijn specialisaties zijn het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van kinderen met spraak-/taalontwikkelingsstoornissen.

Sinds juni 2018 ben ik ook werkzaam op Montessorischool De Gouden Kraal. De logopedie kan  op school plaatsvinden onder schooltijd. Uw kind verblijft zodoende in een vertrouwde omgeving en mist zo min mogelijk onderwijstijd. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkracht. Korte lijnen, duidelijke verslagleggingen, afstemming en samenwerking vormen de basis. Voor ieder kind wordt een individueel behandelplan samengesteld uit methoden die gebaseerd zijn op actuele wetenschappelijke inzichten.

Mijn werkzaamheden voor de basisschool bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van logopedisch onderzoek  wanneer er wordt getwijfeld aan de spraak-/ taalontwikkeling, gehoor of mondmotorische problematiek bij een kind. De leerkrachten kunnen kinderen bij mij aanmelden voor onderzoek, zodra u uw toestemming heeft gegeven. Na het logopedisch onderzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de resultaten met u worden besproken. Wanneer er n.a.v. de resultaten een logopedisch traject wordt geadviseerd, kan de behandeling bij mij op school plaatsvinden, maar u heeft uiteraard ook de vrijheid om uw kind aan te melden bij een logopediepraktijk naar uw keus.

Logopedische behandelingen worden niet door de school vergoed, maar door uw zorgverzekeraar. Logopedie zit in het basispakket en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. U heeft hier geen aanvullende verzekering voor nodig.

Om mijn kennis en vaardigheden bij te houden en te vergroten, neem ik regelmatig deel aan een kwaliteitskring en diverse bijscholingen. Om kwaliteit te kunnen leveren en deze te kunnen waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).