Montessorionderwijs

Montessori-onderwijs

‘Help mij het zelf te doen’

Zelfstandigheid is belangrijk binnen het Montessorionderwijs. De leerlingen krijgen binnen vastgestelde kaders zoveel mogelijk de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil dus niet zeggen dat leerlingen alleen maar doen wat zij willen. Aan het Montessorisysteem ligt een strakke structuur en discipline ten grondslag. De leerlingen van onze Montessorischool krijgen net als andere basisschoolleerlingen in Nederland leerstof aangeboden die is omschreven in de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. De manier waarop de kerndoelen worden behaald, verschilt wel ten opzichte van andere scholen. ‘Help mij het zelf te doen’ is een uitgangspunt van het Montessorionderwijs. De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving en de leerlingen nemen binnen deze kaders zoveel mogelijk het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

Maria Montessori heeft specifiek materiaal ontwikkeld om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Dit materiaal is door kleur en vormgeving aantrekkelijk en sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus. De leerlingen werken er individueel mee of samen, aan hun tafel of op een kleedje op de grond.

Naast Montessorimaterialen zijn ook andere materialen aanwezig. Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om een bredere reeks van talenten en Meervoudige Intelligenties (MI) te ontwikkelen. De leerlingen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en leren hun werk te organiseren. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. De leerkracht loopt rond en coacht leerlingen waar dat nodig is. De leerkracht geeft ‘lesjes’ aan een kind of aan een groepje en beantwoordt vragen, zodat leerlingen zelf weer verder kunnen werken. Naast de individuele lesjes en de individuele begeleiding, geeft de leerkracht ook groepsinstructies aan de leerlingen van een leerjaar. Deze instructies worden gegeven volgens een vast model; het directe instructiemodel (EDI).