Missie en Visie

Missie

Het is onze missie om leerlingen zichzelf in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen in een sportieve, multiculturele en hedendaagse setting:

fit, divers en eigentijds dus!

Visie

De uitgangspunten van Maria Montessori vormen de leidraad van ons onderwijs, waarbij het kind centraal staat en de leerkracht begeleider is bij de koersbepaling van de leerling. Daarnaast sluiten we aan maatschappelijke ontwikkelingen vanuit hedendaagse theorieën die een bewezen meerwaarde vormen voor ons onderwijs.  De school sluit goed aan op het voortgezet onderwijs.

Elke leerling mag er zijn. Er wordt vanuit positiviteit gekeken naar de kern van iedere leerling. Door de leerling veiligheid te bieden en successen te laten ervaren werken wij aan het zelfvertrouwen en staan leerlingen open voor nieuwe ervaringen. De ouders en verzorgers worden zo nauw mogelijk betrokken bij de school.

De school streeft naar een zo breed mogelijk leerstofaanbod voor de leerlingen. De leeromgeving wordt zo ingericht dat de leerlingen worden uitgedaagd en werken vanuit intrinsieke motivatie en verwondering. De school heeft hoge cognitieve en sociale verwachtingen en begeleidt de leerling om vanuit discipline en herhaling met aandacht te werken.

Met het aanbieden van de 21e eeuwse vaardigheden leren de leerlingen vaardigheden die waardevol zijn in de hedendaagse maatschappij. Het creatief denken, samenwerken, analyseren, improviseren en presenteren, samen met digitale vaardigheid en mediawijsheid zit verweven in het dagelijkse onderwijsaanbod.