Gezonde school

Gezonde school

In juni 2017 heeft De Gouden Kraal het vignet ‘’Gezonde School’’ ontvangen voor tenminste een periode van drie jaar, 2017-2020. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Door het uitvoeren van de volgende vier pijlers is deze gezonde aanpak zichtbaar in onze school:

  • Signaleren en doorverwijzen
  • Gezondheidseducatie
  • Inrichting schoolomgeving
  • Schoolbeleid en regelgeving

De Gouden Kraal heeft het vignet ontvangen met het behalen van het themacertificaat ’Bewegen en Sport’. Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Ook is er wekelijks een plein sportcoach aanwezig om de invulling van de pauzes te organiseren met leerlingen. Het afgelopen jaar is er ingezet op het themacertificaat ‘Voeding’. De kinderen eten tijdens de kleine pauze een stuk groente of fruit en nemen een gezonde lunch mee naar school. We leren ze hierin bewuste keuzes maken. Mede dankzij het structureel aanbieden van smaaklessen besteden we aandacht aan het belang van gezonde voeding en de effecten hiervan. Voor het komende schooljaar staat het thema ‘Milieu en Natuur’ gepland. Er wordt structureel in de schooltuin gewerkt en nagedacht en gehandeld om het leefklimaat in en om de school zo gezond mogelijk in te richten. Met het behalen van dit derde themacertificaat behoort De Gouden Kraal tot de koplopers in Nederland qua certificaten.