Gezonde school

Gezonde school

De Gouden Kraal heeft wederom het vignet Gezonde School ontvangen voor tenminste een periode van drie jaar, 2020-2023. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Door het uitvoeren van de volgende vier pijlers is deze gezonde aanpak zichtbaar in onze school…

  • Signaleren en doorverwijzen
  • Gezondheidseducatie
  • Inrichting schoolomgeving
  • Schoolbeleid en regelgeving.

De Gouden Kraal heeft naast het themacertificaat ’Bewegen en Sport’ en ‘Voeding’ het afgelopen jaar ingezet op een derde themacertificaat, namelijk ‘Welbevinden’.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Leerlingen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen wordt zorg gedragen voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. De leerlingen eten tijdens de kleine pauze een stuk groente of fruit en nemen een gezonde lunch mee naar school. We leren ze hierin bewuste keuzes maken. Mede dankzij het structureel aanbieden van smaaklessen besteden we aandacht aan het belang van gezonde voeding en de effecten hiervan. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen is in ons onderwijs daarom belangrijk. Met het behalen van het derde themacertificaat behoort De Gouden Kraal tot de koplopers in Nederland qua certificaten.

Onderstaande redenen leggen uit waarom wij veel waarde hechten aan het verdiende keurmerk Gezonde School.

  • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten.
  • Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Een Gezonde School helpt de verschillen tussen leerlingen te verkleinen. Alle leerlingen doen mee en gezondheid is van iedereen.
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en succesvollere loopbanen.