Cluster Huizen

 

Cluster Huizen

Voor Talent Primair staan samenwerking en verbondenheid centraal in de organisatie. Hierbij werken de vier Talent Primair scholen in Huizen; Dr. Maria Montessori, 2e Montessorischool, Kamperfoelieschool en Montessorischool De Gouden Kraal intensief samen. Systeemdenken, je onderdeel voelen van een groter geheel, is daarbij het uitgangspunt. Samen leren wordt op alle niveaus van de organisatie nagestreefd: in de klas tussen leerlingen, in de school tussen teamleden en stichting breed. Bij dat laatste werken leerkrachten, ICT’ers, directieleden, IB’ers, medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht nauw samen.