Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding
Als u overweegt uw kind op onze school in te schrijven, maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en kunt u vragen stellen.

In Huizen en de omliggende gemeenten, in de gemeente Blaricum en binnen ons bestuur hebben we de afspraak dat leerlingen slechts op één school worden ingeschreven.

Uiterlijk een maand voor de vierde verjaardag wordt u geïnformeerd over de groep waarin uw kind is geplaatst. De leerkracht neemt dan contact op met de ouders om afspraken te maken voor  wenochtenden. U krijgt een pakketje met informatie thuis gestuurd. Nieuwe ouders worden uitgenodigd voor de Algemene Informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Kinderen die na mei hun 4e verjaardag vieren, starten in het volgende schooljaar. De kinderen mogen wel voor de zomervakantie op bezoek komen in de onderbouw. Het is gebruikelijk dat de kinderen de dag na hun vierde verjaardag starten op school. De directeur zal u vragen om toestemming voor het ontvangen van de overdracht van de  peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf dat uw kind bezocht heeft.

Zij-instroom
Als u een kind aanmeldt dat van een andere school komt, is de procedure als volgt:

 1. De directie van de huidige school is op de hoogte gesteld van uw vertrek/ oriëntatie.
 2. U voert een gesprek met de directeur en IB-er van onze school.
 3. Bij voorkeur neemt u uw kind mee.
 4. U vult het zij-instroom formulier in.
 5. Er wordt gekeken naar de samenstelling van de groep waar uw kind geplaatst zou kunnen worden. Het aantal kinderen, de zorgstructuur en de sociaal emotionele structuur van de groep worden daarin meegenomen.
 6. Gegevens en rapportages worden opgevraagd bij de school van herkomst.
 7. Er is contact met de intern begeleiders en/of leerkrachten van de huidige school.
 8. Het kind komt een ochtend op bezoek en wordt geobserveerd door de leerkracht (optioneel).
 9. Het kind wordt door onze intern begeleider op de huidige school geobserveerd (optioneel).
 10. Het kind maakt een aantal testen op onze school (optioneel).
 11. Op basis van de observatie- en schoolgegevens wordt uw kind al dan niet geplaatst.