F i t,  D i v e r s  e n  E i g e n t i j d s !

Missie en Visie

Het is onze missie om leerlingen zichzelf in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen in een sportieve, multiculturele en hedendaagse setting: fit, divers en eigentijds dus!
De uitgangspunten van Maria Montessori vormen de leidraad van ons onderwijs, waarbij het kind centraal staat en de leerkracht begeleider…

Gezonde school

De Gouden Kraal heeft wederom het vignet Gezonde School ontvangen voor tenminste een periode van drie jaar, 2020-2023. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Door het uitvoeren van de volgende vier pijlers is deze gezonde aanpak zichtbaar in onze school….

Montessorischool

Zelfstandigheid is belangrijk binnen het Montessorionderwijs. De leerlingen krijgen binnen vastgestelde kaders zoveel mogelijk de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil dus niet zeggen dat leerlingen alleen maar doen wat zij willen. Aan het Montessorisysteem ligt een strakke structuur en discipline ten…

Aanmelden

Als u overweegt uw kind op onze school in te schrijven, maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en kunt u vragen stellen. In Huizen en de omliggende gemeenten, in de gemeente Blaricum en binnen ons bestuur hebben we de afspraak dat leerlingen slechts op één school…

ONZE GROEPEN

WELKOM OP DE SITE VAN MONTESSORISCHOOL DE GOUDEN KRAAL!

Op onze school, die door ouders wordt omschreven als warme en veilige school, combineren we het behalen van passende opbrengsten met het streven naar een optimale talentontwikkeling voor ieder kind. Dit bereiken we door aan de ene kant een cyclisch en geborgd kwaliteitssysteem te hanteren en aan de andere kant door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van iedere individuele leerling. Dit lukt onder andere door het brede aanbod van de school dat wordt uitgevoerd door vakspecialisten. Denk daarbij niet alleen aan specialisten op het gebied van rekenen, dyslexie of leerlingenzorg, maar zeker ook aan specialisten op het gebied van muziek, handvaardigheid, wetenschap en techniek, ICT en programmeren. Hierdoor kunnen alle leerlingen zich ontwikkelen in de richting die bij hen past en krijgen ze actuele en goede hulp, indien zij dit nodig hebben passend bij het gedachtegoed van Maria Montessori. De belangrijkste partij binnen ons kwaliteitssysteem vormen natuurlijk de leerlingen. Vandaar dat wij hun mening zwaar meewegen en we hen actief bevragen in bijvoorbeeld de tevredenheidspeilingen en de vergaderingen met de leerlingenraad. Op onze ‘’Gezonde School’’ is een gemotiveerd team aan het werk met een passie voor onderwijs en een drang om voortdurend het beste voor de school en haar leerlingen te realiseren. Ook voor uw kind! Op deze website kunt u zich aan de hand van de geboden informatie een beeld vormen hoe wij innovaties in het onderwijs vormgeven.

Tot ziens op onze school!

Simone Dijkstra-Muis, locatiedirecteur & Bart van der Vlist, meerscholendirecteur

De Gouden Kraal

Hoofdweg 107
1275 AB  Huizen
info@degoudenkraal.nl
035 5257271